Woord Groep Similes

Woord Groep Similes

Infos : 02/511.99.99 ou Similes

Deze groepen van woord zijn plaatsen van uitdrukking en beluisteren voor de verwanten van personen die van een geestelijke onrust zijn getroffen. Deze verwanten in wanhoop hebben vaak het gevoel om geïsoleerd en onbegrepen. De vrees om sterke ontroeringen te trotseren, om in een groep te spreken, om de ziekte van zijn verwant openbaar te maken kan bepaalde personen ontmoedigen. Nochtans is de groep van woord een tijd om zich weer te bevinden en zich aanhoudend te voelen, een tijd die de geruststelling en de ontspanning, een moment toelaat om zijn batterijen in een nalevingsklimaat en in alle vertrouwelijkheid op te laden.

Iedereen vertelt voor die, waar voor hij is gekomen. Het nemen van woord is niet verplicht. Iedereen grijpt in wanneer hij het wil, als hij het wil en aan zijn ritme. De uitwisseling gaat dan goed trein, de verhalen vinden vaak een weerklank bij andere deelnemers. De verdeling van experimenten, informatie en adviezen kan dan plaatsvinden.

Immers komt iedereen tot een verschillend moment van zijn traject. Sommige zijn in volle verwarring, die soms nog niets van deze ziekte kent, die blijkt, ander reeds hebben gedaan weg en kunnen middelen beginnen op te stellen om beter het hoofd te bieden. Onder hen, hebben deelnemers reeds een teruggang van enkele jaren die heilzaam kan zijn aan de groep. Regelmatig spreken de nieuwe deelnemers aan het zittingseind een gevoel van troost uit.

Zij worden om hun experimenten en verschillende oplossingen kunnen te hebben delen tevredengesteld die door iedereen zijn opgesteld. Maar vooral verlicht om hun kunnen te hebben uitspreken geleefd zonder de oordelen te moeten het hoofd bieden.

Natuurlijk is een groep niet ander en als aan elke zitting men ernstige en pijnlijke punten bespreekt, maakt de vaak aanwezige lach, de ruimte van een discussie, het mogelijk om bepaalde situaties te dedramatiseren.

Het is niet noodzakelijk om zich in te schrijven om aan de vergaderingen te komen.

U kunt zich aan de groep van woord van uw keus presenteren.

Cfr. Similes Bruxelles